30 Tháng Bảy,2020 Barca đón SAO Brazil và người thừa MU vào màu hè này!