5 Tháng Sáu,2020 Công Phượng lấy vợ, báo Thái Lan bất ngờ chuyện tình “Messi Việt”