25 Tháng Mười Một,2018 Thấy gì từ chiến thắng của Việt Nam: Những chú rồng Vàng chỉ có 1 ngôi sao