19 Tháng Năm,2020 Vụ bán độ chấn động Châu Á: Nguyễn Mạnh Dũng trả giá đắt cỡ nào?